Hitemp s beztlakým Sanicubem v Ostravě

V Ostravě jsme tentokrát montovali vysokoteplotní tepelné čerpadlo HPSU Hitemp pro stávající rodinný dům. V systému je nainstalován i externí beztlaký zásobník Sanicube vyvíjený právě pro vysokoteplotní čerpadla.

Beztlaký zásobník Sanicube od Rotex.

Beztlaký zásobník Sanicube od Rotex.

Zásobník bojleru je při uvádění do provozu jednorázově naplněn vodou. Tato voda je bez tlaku, během celého provozu se nevyměňuje a nepoužívá se ani do okruhu ústředního topení.Slouží pouze k akumulaci tepla.
Uvnitř zásobníku jsou 2-4 tepelné výměníky vyrobené z nerezové oceli. Výměníky z nerezového vlnovce mimořádně účinně přenášejí teplo z různých zdrojů tepla a nabíjejí zásobník (ohřívají vodu). Teplá voda je dále pomocí jiného vlnovce předávána do topení a TUV.

Vnitřní jednotka HPSU Hitemp v hlubokém sklepě rodinného domu.

Vnitřní jednotka HPSU Hitemp v hlubokém sklepě rodinného domu.

Bezkonkurenční konstrukce umožňuje použít zároveň pro nabíjení zásobníku: až dva zdroje tepla (tepelné čerpadlo HPSU ROTEX, plynový kotel, elektrokotel, …), elektrické topné těleso 2–6kW a solární systém. Se solárním systémem zásobník umožňuje předehřev zpátečky otopného systému.

Sanicube řez zásobníkem
Vzhledem ke svému principu je ROTEX HybridCube a Sanicube konstrukčně udělaný pro hygienu vody. Ohřátá voda zůstává v zásobníku jen po velmi krátkou dobu a ve vlněnci je jí jen 28l. Ohřev pracuje pracuje na průtokovém principu. Tím se zabraňuje tvorbě usazenin (vápenné usazeniny, kal nebo koroze) ve vodě. Díky tomu zásobníky ROTEX nevyžadují vůbec žádnou údržbu a nevytváří prostředí pro množení bakterií. ROTEX vyrábí teplovodní zásobníky na tomto principu pro dosažení optimální hygieny vody již 25 let. Vynikající výhody pro hygienu vody u tohoto typu zásobníku byly potvrzeny intenzivním výzkumem, který provedl hygienický institut university v německém Tübingenu.

Venkovní část tepelného čerpadla vzduch voda HPSU Hitemp

Venkovní část tepelného čerpadla vzduch voda HPSU Hitemp