Hybridní tepelné čerpadlo HPU Hybrid

Spustil jsem své první hybridní tepelné čerpadlo HPU Hybrid. Kondenzační kotel a nízkoteplotní tepelné čerpadlo v jednom. Využitím předností toho nejlepšího obou zdrojů dokáže Hybrid ušetřit peníze za vytápění i elektřinu.

Vnitřní jednotka HPU Hybrid

Vnitřní jednotka HPU Hybrid

Při vyšších venkovních teplotách bude v chodu pouze tepelné čerpadlo, při teplotách kolem 0°C poběží oba zdroje zároveň a při teplotách minusových pojede pouze kotel. Vyhodnocení kdy přepnout z čerpadla na kotel probíhá podle zadání vaší ceny za plynu a elektřiny. Regulace přepočítá ekonomickou výhodu výroby tepla toho kterého zdroje. Je zde i možnost zvolit ekologickou variantu.

Venkovní jednotka pod schodišťovým prostorem

Venkovní jednotka pod schodišťovým prostorem

Možnosti Hybridu vidím v použití do velkých starých domů, kde bychom nepokryly potřebu tepla pouze pomocí tepelného čerpadla.

V Brně dne 12.12.2014

HPSU Comapct pro novostavbu Jinačovice

Pro novostavbu s podlahovým topením jsme instalovali tepelné čerpadlo HPSU Compact. Čerpadlo které má zásobník teplé vody přímo součástí vnitřní jednotky. Navíc se nejedná o klasický zísobník, ale o čistější verzi přípravy teplé vody průtokem. Teplá voda proteče nerezovým hadem a ohřeje se okolní vodou v zásobníku. Voda nestojí jako v klasickém zásobníku a zbytečně tam „nehnije“.

Vnitřní jednotka HPSU Compact čerstvě spuštěna.

Vnitřní jednotka HPSU Compact čerstvě spuštěna.

V tomto přípoadě se jedná o novostavbu, kde je zapotřebí sušit odlité anhydridové podlahy. Čerpadlo je již 2 týden vchodu a již brzy se bude majitel do domu stěhovat. „Do Vánoc“.

V Brně 20.11.2014

 

Tepelná čerpadla pro panelový dům Kopřivnice

V minulých týdnech se podařilo instalovat tepelná čerpadla HPSU Hitemp pro 5 panelových domů. Toto je jeden z nich.

Pro 8 patrový panelový dům v Kopřivnici jsme instalovali 3 kusy tepelných čerpadel HPSU Hitemp. Tyto čerpadla umožňují díky své konstrukci umístění venkovních jednotek na střechy panelových domů. V tomto případě je převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 24m. Takovéto převýšení dokáže jen málokteré tepelné čerpadlo.

 Venkovní jednotky na střeše panelového domu.

Venkovní jednotky na střeše panelového domu.

V technické místnosti jsou umístěny zásobníky teplé vody (1500l), zálohové elektrokotle a další nezbytné komponenty kotelny. K odpojení od dálkového rozvodu tepla již proběhlo.

Jednotky jsou již v provozu a majitelé domu se mohou těšit na snížené platby za vytápění a ohřev vody.

Kotelna v plné práci

Kotelna v plné práci

V Brně 8.10.2014

Vídeňské školení ROTEX

Ve vídeňském Rotex centru se konalo školení o tepelných čerpadlech a některých novinkách pro tento rok. Byl jsem jedním z přednášejících a musím říci, že to byla příjemná změna.

Školení byl určeno převážně obchodníkům, a protože část z nich byla naprosto netknuta znalostmi o tepelných čerpadlech, začali jsme od základů. Hlavní důraz jsem však kladl na správné navržení výkonu. Častým obchodnickým trikem se stává „podstřelení“ výkonu čerpadla. Tak se totiž dostanete s nabídkovou cenou pod všechny konkurenty ovšem při daleho vyšších nákladech na vytápění.

Snížený výkon čerpadla sebou přináší častější spouštění bivalentního elektrokotle, který chybějící teplo dodá. Celý smysl levné výroby tepla je pak pryč. Nejhorší na tom je, že zákazník si to vědomí až při došlé faktuře za elektřinu. Pokud si to tedy vůbec uvědomí.

Tepelná čerpadla HPSU Rotex jsme si šli i „ošahat“ naživo. V show roomu jsou funkční vzorky tepelných čerpadel a je tak možno si otestovat co je libo. Podmínkou je vrátit vše do původní polohy. Chvíli trvalo vrátit pokusně nastavený jazyk portugalštinu do nějakého známějšího jazyka, a tak jsem si zas procvičil číselné kódy nastavení.

Odpoledne pak přišla řada na novinky, kterými jsou u Rotex tepelná čerpadla země-voda a kombinovaná varianta tepelného čerpadla s kondenzačním plynovým kotlem. Obě novinky jsou zajímavé po technické stránce. Protože se jednalo o již zmíněné školení pro obchodníky, rozebírali jsme na závěr prodejní argumenty.

To odkryté na zdi je vnitřní jednotka HPSU Bibloc. Foto showroom.

To odkryté na zdi je vnitřní jednotka HPSU Bibloc. Foto showroom.

Pro mě to byl příjemně strávený den. Hodně jsem se dověděl s čím bojují obchodníci na trhu. Já teď většinu času teď trávím přímo na místech instalací a tak mě mnohdy některé věci míjí (zaplať pánbůh).

V Brně dne 12.2.2014

Umístění a vzhled venkovních jednotek

Stále častěji se setkávám s požadavkem na umístění venkovní jednotky „tak aby nebyla vidět“. Ne vždy jsou požadavky majitelů reálné. To myslím z technického hlediska. Většina majitelů zapomíná hlavně na vodu (kondenzát), který z venkovní jednotky odkapává.

Na fotografiích ukazuji „zakrytí“ venkovních jednotek.

Za lamelovým roštem se skrývá zadní stěna venkovní jednotky.

Za lamelovým roštem se skrývá zadní stěna venkovní jednotky.

 

Pohled zepředu na „skrytou“ venkovní jednotku.

Pohled zepředu na „skrytou“ venkovní jednotku.

Je zapotřebí se zamyslet nad celou řadou dalších aspektů. Převážná část je technického rázu a vychází z požadavků té které jednotky. Jiné jsou pak o vzhledu, celkové koncepci domu ale i sousedských vztazích.

Krasně provedené skrytí venkovních jednotek při zachování funkčnosti.

Krasně provedené skrytí venkovních jednotek při zachování funkčnosti.

  • dostatečný prostor pro nasávání a výduch vzduchu
  • možnosti odvodu kondenzátu
  • dostatečná výška jednotky
  • ochrana před zasněžením u volně stojících jednotek
  • umístění s ohledem na hlučnost (byť nízkou)
  • přístup pro servis
  • estetický vzhled
  • sousedské vztahy

V Brně dne 2.2.2014

Dům u rybníka s tepelným čerpadlem

Včera jsem spouštěl tepelné čerpadlo HPSU Bibloc 8 i se zásobníkem teplé vody 200l pro krásný rodinný dům. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch voda s venkovní jednotkou 8kW. Práce začali již na podzim. U tohoto domu jsme totiž pokládali i podlahové topení.

Vnitřní jednotka HPSU Bibloc s 200l zásobníkem. Opět dle požadavku instalováno na minimálním prostoru.

Vnitřní jednotka HPSU Bibloc s 200l zásobníkem. Opět dle požadavku instalováno na minimálním prostoru.

Podlahové vytápění je položeno na celé ploše domu a není tak nutné nastavovavt dvě výstupní teploty. Ty se v některých případech nastavují u domů, kdy ve spodním patře pokládáme podlahové topení a v patrech zůstávají radiátory.

Plošné vytápění se začíná prosazovat u většiny domů, kde jsem instaloval tepelné čerpadlo.

Plošné vytápění se začíná prosazovat u většiny domů, kde jsem instaloval tepelné čerpadlo.

Všichni řemeslníci jsou již pryč, a tak jsem si užíval naprostého ticha. Okolí domu je v tomoto zmním období „mrazivě“ tiché. Narozdíl od většiny staveb, kde hraje rádio od rána do večera.

Odtud venkovní jednotka není vidět.

Odtud venkovní jednotka není vidět.

V Brně dne 24.1.2014

Tepelné čerpadlo HPSU Bibloc slouží vědě na brněnském VUT

Na stavební fakultě VUT v Brně na ústavu pozemního stavitelství jsem spustil tepelné čerpadlo HPSU Bibloc 4kw. Mám radost, protože toto tepelné čerpadlo vzduch voda slouží k výzkumným účelům.

Výzkumná místnost s ovládáním Bibloc vzadu na stěně

Výzkumná místnost s ovládáním Bibloc vzadu na stěně

Ne přímo k výzkumu tepelných čerpadel, ale k výzkumu materiálů pro akumulaci tepla při změnách skupenství. Některé látky umožňují uložit více tepla při zachování stejných rozměrů. Nevyužívají totiž pouze měrné tepelné kapacity, ale i změny skupenství.

Vnitřní jednotka tentokrát „venku“ vedle místnosti s měřením

Vnitřní jednotka tentokrát „venku“ vedle místnosti s měřením

HPSU Bibloc je zde za zdroj pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení. Kromě akumulace tepla se zde experimentuje i s akumulací chladu. Věřím, že se týmu podaří uskutečnit v tomto oboru další převratné objevy. Vše na čem pracují je totiž i mým cílem. A to tepelná pohoda v našich domovech.

V Brně dne 9.1.2014

Dvojice čerpadla HPSU Bibloc pro penzion

Dnešní čerpadla jsem instaloval pro potřeby penzionu v Jihočeském kraji. Penzion je rozdělený na dvě samostatné části a stejně je řešené i vytápění a ohřev teplé vody. Dvě čerpadla vzduch voda HPSU Bibloc jsem nainstaloval pro každé křídlo zvlášť.

Jedna z venkovních jednotek HPSU Bibloc. Druhá je „schovaná“ ve stodole.

Výduch před jednou z venkovních jednotek je skrytý za dřevěnou roletou. To proto, aby venkovní jednotka nekazila dojem při pohledu na stavení.

Jedna ze dvou kotelen na statku v jižních Čechách.

Jedna ze dvou kotelen na statku v jižních Čechách.

Práce na jednotkách probíhaly již v létě společně se stavbou. Nikdy jsem nezapomněl cestou zpět stavit se na kávě v nedalekých Slavonicích.

A letní Slavonice.

A letní Slavonice.

V Brně dne 19.12.2013

„Rodinné“ tepelné čerpadlo HPSU Bibloc

Pro velký (280m2) rodinný dům obývaný několika generacemi jedné rodiny, jsem instaloval tepelné čerpadlo ROTEX vzduch voda HPSU Bibloc i se zásobníkem teplé vody. Pro instalaci byla vybudována celá nová technická místnost, hned vedle sauny. Místo pro venkovní jednotku se pak nabízelo samo právě nad technickou místností.

Venkovní jednotka HPSU Bibloc nad technickou místností.


Venkovní jednotka nad technickou místností.

Od instalace se očekávají nižší platby za teplo a teplou vodu, ale i úspora na ostatní spotřebě elektřiny. Sazba pro tepelná čerpadla, která je 22 hodin v nízkém tarifu, se totiž počítá i za provoz ostatních přístrojů v domáctnosti. Na jaře čeká dům ještě zateplení celého pláště a další úspory.

Úplně nová technická místnost před vymalováním

Úplně nová technická místnost před vymalováním

V Brně dne 17.12.2013

Tepelné čerpadlo HPSU Bibloc na Vysočině

I pro chalupy a chaty je vhodné instalovat tepelná čerpadla. Toto čerpadlo HPSU Bibloc jsem instaloval již v létě, ale teprve nyní jsem instalaci dokončil.

Venkovní jednotka HOSU Bibloc 6kw s nerezovou vaničkou

Venkovní jednotka HPSU Bibloc 6kw s nerezovou vaničkou

Ve srubové chalupě u Nového Města na Moravě je venkovní jednotka skryta před zraky kolemjdoucích střechou. Protože je jednotka nad vchodem, zakryl jsme spodek venkovní jednotky nerezovou vaničkou, která slouží i pro odvod kondenzátu. Technická místnost je v patře kvůli uvolnění prostoru pro relaxaci v přízemí. Ve srubu je pro vytápění zvoleno podlahové topení.

Technická místnost se zásobníkem vody

Technická místnost se zásobníkem vody

Při odjezdu se na zabezpečovacím zřízení pouze „zmáčkne“ útlumový režim a tepelné čerpadlo si hlídá minimální telotu na výstupu. Stejně tak se dá zvýšit teplota pomocí SMS ještě před vlastním příjezdem a tak se vyhnout nepříjemnému chladu při příjezdu.

V Brně dne 11.12.2013