Tepelné čerpadlo pro kombinaci podlahové topení, radiátory

Tentokrát jsem instaloval a spustil tepelné čerpadlo pro novostavbu rodinného domu. V tomto domě je přízemí vytápěné podlahovým topením a první patro pak radiátory.

Kotelna s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a zásobníkem teplé vody.

Kotelna s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a zásobníkem teplé vody.

Možnosti zapojení které lze použít v takovém případě jsou bud v navržení radiátorů pro nízkoteplotní spády. To znamená, že již při instalacích počítám s nízkou výstupní teplotou z tepelného čerpadla a navrhnu radiátory s dostatečnou plochou. Pro podlahové topení pak není třeba zvláštních úprav, krom vyvážení průtoků.

Druhá varianta je navrhnout radiátory pro vyšší teplotní spády. Jejich plocha pak může být menší. Podlahové topení pak v kotelně nebo v rozdělovači doplnit o regulační sadu což je oběhové čerpadlo s teplotním mixem, kde nastavíte nižší vstupní teplotu.

Já preferuji, pokud je to možné, jednoduchá řešení s jednou výstupní teplotou.

Venkovní jednotu ideálně oddělit od konstrukce domu. Třeba na betonové patky.

Venkovní jednotu ideálně oddělit od konstrukce domu. Třeba na betonové patky.