Solární ohřev

Solární ohřev

Nejčastější využití solárních systémů je pro ohřev vody.

Spotřeba vody je v průběhu roku téměř konstantní. Pokud přidáte solární systém ke stávajícímu ohřevu teplé vody, uspoříte 75–80% energie!

Při návrhu solárního systému se vychází ze spotřeby vody přímo úměrné počtu osob v domácnosti. Podle těchto údajů se stanoví objem solárního zásobníku. Pro čtyřčlennou rodinu je optimální 300 l solární zásobník, jež nahrazuje 120 – 140 l elektrický zásobník. Větší objem zásobníku je tu z důvodu akumulace pro překlenutí případného nepříznivého počasí.

Zásobníky jsou konstruovány tak, že doplňkový zdroj tepla – kondenzační kotel, či tepelné čerpadlo, je umístěn v horní části zásobníku a dohřívá jen potřebnou část objemu vody.

Počet panelů se určí podle objemu zásobníku, na každých 100 l zhruba 2 m2 kolektorové plochy.

Řízení celého systému je automatické. Solární regulace za vás sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody – porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku. Kontroluje i maximální možnou teplotu v zásobníku.