Hybridní tepelné čerpadlo

Další Hybrid, tentokrát ve formě tepelného čerpadla a kondenzačního kotle.

Pro zázemí sportovního veslařského klubu bylo nainstalováno Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma. Ideální pří náhradě za staré plynové kotle a připojení se na stávající topná tělesa.

Vnitřní jednotka Hybridní jednotky tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem.

Vnitřní jednotka Hybridní jednotky tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem.

Chcete nahradit svůj starý plynový kotel za účinnější a nákladově efektivnější systém? Tak to jste na správném místě. Hybridní  systém  Daikin Altherma kombinuje  pokročilou  technologii  tepelných čerpadel s novými, vysoce účinnými plynovými kotli. Díky tomu poskytuje komplexní možnosti řízení teploty v domácnosti a ohřevu teplé užitkové vody – a to vše nákladově efektivně a při zachování ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Náš nejúčinnější hybridní systém na trhu kombinuje nejlepší dostupnou technologii tepelných čerpadel vzduch-voda s nejnovější generací kondenzačních kotlů, čímž zvyšuje jejich účinnost o 35 % při vytápění i chlazení a zároveň přináší významné úspory provozních nákladů.

Takto se to jednoduše ovládá.

Takto se to jednoduše ovládá.

Hybridní systém Daikin Altherma přináší 3 důležité výhody

Optimalizace nákladů na vytápění hybridní systém chytře přepíná mezi provozem tepelného čerpadla a plynového kotle, přičemž vždy volí ten nejefektivnější režim za daných podmínek

O 35 %vyšší účinnost při vytápění

  • systém je naprogramován na nejúčinnější a nákladově nejefektivnější provoz v celém rozsahu teplot, přičemž volí mezi jednotlivými energetickým zdroji (plyn anebo elektřina) tak, aby zohlednil náklady na energii
  • námi speciálně vyvinutá hybridní logika maximalizuje využití tepelného čerpadla, aby z důvodu finančních úspor omezila spotřebu plynu

O 30 %vyšší účinnost při ohřevu teplé užitkové vody

  • záruka okamžitě dostupné teplé vody
  • náš volitelný, speciálně navržený zásobník, ukládá vodu účinněji
  • celý systém je možné připojit na solární zařízení, které dále sníží náklady na vytápění a zvýší účinnost

Snížené náklady na instalaci–není třeba měnit stávající radiátory a rozvody

  • náš  hybridní  systém  Daikin  Altherma  se  připojuje  přímo  na stávající  rozvody a radiátory,  což  snižuje  náklady a eliminuje případné bourání
  • prostor  vyžadovaný  pro  instalaci  nového  systému  je  rozměrově  velmi  podobný  stávajícím  systémům  a tudíž nedojde k žádnému prostorovému omezení, ani nejsou nutné strukturální změny

Rychlá návratnost vaší investice-snížené provozní náklady vám umožní rychleji pokrýt náklady na nový systém

  • výsledkem  zvýšené  účinnosti  hybridního  systému  Daikin  Altherma  je  v porovnání  s tradičními  plynovými  kotli dobrá návratnost investice v závislosti na umístění a využití