Archiv pro rubriku: Nezařazené

3 důvody pro výměnu starého plynového kotle za nový kondenzační

Pro některé rodinné domy se hodí výměna starých plynových kotlů za nové kondenzační kotle.  Pro výměnu hovoří 3 hlavní důvody:

1. Úspora, kotel nasává vzduch pro spalování z venku a musí na jeho ohřátí použít část své energie. Kondenzační kotel ohřívá přívodní vzduch horkými spalinami přímo v prostoru komínu a využije tak veškerou svou energii.

Kondenzační kotel s externím zásobníkem pro teplou vodu.

Kondenzační kotel s externím zásobníkem pro teplou vodu.

2. Výkon, oproti klasickým kotlům kondenzační kotle přizpůsobí svůj výkon potřebě domu. To znamená, že „šlapou na plyn“ podle toho jak je zapotřebí topit. Klasické kotle jedou vždy naplno.

3. Komfort, ve spojení s prostorovým termostatem není zapotřebí do chodu kotle zasahovat. majitel si určí jen svou teplotu v místnosti Kondenzační kotle navíc umí připravovat teplou vodu trojím způsobem, v zásobníku který stojí pod kotlem, v zásobníku který je součástí kotle a průtokem přes výměník. Každý způsob má své výhody.

Podlahové topení

Kondenzační kotel je vhodný i pro systémy s podlahovým topením.

Kotlíkovné pro tepelná čerpadla a pro vás až 127.500Kč

Je vypsána nová dotace na tepelná čerpadla, solární systémy, plynové kotle a nízkoemisní kotle na biomasu a uhlí.

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva pro rodinné domy. Pokud tedy využíváte kotel na tuhá paliva jako hlavní zdroj tepla a uvažují o jeho výměně, právě teď je ta nejvhodnější doba.

Dotace je možno použít na pořízení nového zdroje tepla včetně nákladů na jeho instalaci. Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena je 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace je 127 500 Kč při max. procentu dotace 85%). Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření. Výše dotace se může také měnit kraj od kraje.

Dotace je navíc odstupňována podle typu zdroje- na nový uhelný zdroj je dotace nejnižší, na kotel pouze na biomasu a tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – až 80% -85% uznatelných nákladů dle podpory v jednotlivých krajích.

Tepelné zdroje mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři s platným osvědčením. Toto osvědčení Manergo Mont má. Navíc mám s vyřizováním dotací letité zkušenosti.

80% našich zákazníku ušetřilo 33%

Mám za sebou desítky instalací tepelných čerpadel a proto se dají hodnotit některá zajímavá čísla.

22% našich zákazníku zaměnilo tepelné čerpadlo za plynový kotel a 24% za stávající elektrokotel.

4% našich klientů ušetřilo za první rok s tepelným čerpadlem 60% za elektřinu v porovnání s předchozím rokem. Z nich 100% má systém se solárními panely.

87% instalovaných čerpadel u novostaveb byly malé jednotky do 8kW.

62% rozvodů tepla u neovostaveb děláme v podlahovém topení.

12% našich klientů bylo mladších 30ti let a 80% to byly muži.

U tabulek trávím 0,33% pracovní doby, většinou jsem na místě instalace. Tam se o čerpadlech, solárech a topení člověk dozví nejvíc.

Pro dotace musíte mít i všechny papíry

Nově pro instalace zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie, tedy solární systémy a tepelná čerpadla, musí mít firmy potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci a to při instalacích na které čerpáte dotace. Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie.

My takové osvědčení o získání profesní kvalifikace již máme od dubna 2015 pro instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel.

Novému nařízení musíte věnovat pozornost zejména tehdy, pokud využíváte pro financování zdrojů vytápění některý z následujících dotačních programů: Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Operační program Životní prostředí OPŽP, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ale i další programy.

V případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele hrozí pokuta pro stavebníka až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace.

Barva topení

Vytápění žádnou barvu nemá, ale pokud montujete tepelné čerpadlo pro dům s prodejnou barev a laků tak to dává smysl.

A opět spuštění vytápění pro vysoušení podlahovým vytápěním.

A opět spuštění vytápění pro vysoušení podlahovým vytápěním.

Další tepelné čerpadlo do rodiny HPSU Compact jsme montovali v Ivanovicích na Hanné. V prostorné novostavbě rodinného domu s velkou prodejnou barev a laků, je použito pro vytápění kombinmace podlahového topení (obytná část) a radiátorů (prodejna). Obě poloviny domu jsou řízeny samostatně. Obytná část pomocí řízené směšovací stanice hlídá teplotu vcházející do podlahového topení.

Jednotka tepelného čerpadla v provozu.

Jednotka tepelného čerpadla v provozu.

V prodejně je další termostat, který má požadavek na vyšší výstupní teplotu. V případě, že je prodejna natopena a požadavek je jen z obytné části, tepelné čerpadlo HPSU Compact sníží svůj výkon a výstupní teplotu je pouze pro podlahové topení. Tak je možné dosáhnout dalších úspor za vytápění.

Hybridní tepelné čerpadlo HPU Hybrid

Spustil jsem své první hybridní tepelné čerpadlo HPU Hybrid. Kondenzační kotel a nízkoteplotní tepelné čerpadlo v jednom. Využitím předností toho nejlepšího obou zdrojů dokáže Hybrid ušetřit peníze za vytápění i elektřinu.

Vnitřní jednotka HPU Hybrid

Vnitřní jednotka HPU Hybrid

Při vyšších venkovních teplotách bude v chodu pouze tepelné čerpadlo, při teplotách kolem 0°C poběží oba zdroje zároveň a při teplotách minusových pojede pouze kotel. Vyhodnocení kdy přepnout z čerpadla na kotel probíhá podle zadání vaší ceny za plynu a elektřiny. Regulace přepočítá ekonomickou výhodu výroby tepla toho kterého zdroje. Je zde i možnost zvolit ekologickou variantu.

Venkovní jednotka pod schodišťovým prostorem

Venkovní jednotka pod schodišťovým prostorem

Možnosti Hybridu vidím v použití do velkých starých domů, kde bychom nepokryly potřebu tepla pouze pomocí tepelného čerpadla.

V Brně dne 12.12.2014

HPSU Comapct pro novostavbu Jinačovice

Pro novostavbu s podlahovým topením jsme instalovali tepelné čerpadlo HPSU Compact. Čerpadlo které má zásobník teplé vody přímo součástí vnitřní jednotky. Navíc se nejedná o klasický zísobník, ale o čistější verzi přípravy teplé vody průtokem. Teplá voda proteče nerezovým hadem a ohřeje se okolní vodou v zásobníku. Voda nestojí jako v klasickém zásobníku a zbytečně tam „nehnije“.

Vnitřní jednotka HPSU Compact čerstvě spuštěna.

Vnitřní jednotka HPSU Compact čerstvě spuštěna.

V tomto přípoadě se jedná o novostavbu, kde je zapotřebí sušit odlité anhydridové podlahy. Čerpadlo je již 2 týden vchodu a již brzy se bude majitel do domu stěhovat. „Do Vánoc“.

V Brně 20.11.2014

 

Tepelná čerpadla pro panelový dům Kopřivnice

V minulých týdnech se podařilo instalovat tepelná čerpadla HPSU Hitemp pro 5 panelových domů. Toto je jeden z nich.

Pro 8 patrový panelový dům v Kopřivnici jsme instalovali 3 kusy tepelných čerpadel HPSU Hitemp. Tyto čerpadla umožňují díky své konstrukci umístění venkovních jednotek na střechy panelových domů. V tomto případě je převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 24m. Takovéto převýšení dokáže jen málokteré tepelné čerpadlo.

 Venkovní jednotky na střeše panelového domu.

Venkovní jednotky na střeše panelového domu.

V technické místnosti jsou umístěny zásobníky teplé vody (1500l), zálohové elektrokotle a další nezbytné komponenty kotelny. K odpojení od dálkového rozvodu tepla již proběhlo.

Jednotky jsou již v provozu a majitelé domu se mohou těšit na snížené platby za vytápění a ohřev vody.

Kotelna v plné práci

Kotelna v plné práci

V Brně 8.10.2014

Vídeňské školení ROTEX

Ve vídeňském Rotex centru se konalo školení o tepelných čerpadlech a některých novinkách pro tento rok. Byl jsem jedním z přednášejících a musím říci, že to byla příjemná změna.

Školení byl určeno převážně obchodníkům, a protože část z nich byla naprosto netknuta znalostmi o tepelných čerpadlech, začali jsme od základů. Hlavní důraz jsem však kladl na správné navržení výkonu. Častým obchodnickým trikem se stává „podstřelení“ výkonu čerpadla. Tak se totiž dostanete s nabídkovou cenou pod všechny konkurenty ovšem při daleho vyšších nákladech na vytápění.

Snížený výkon čerpadla sebou přináší častější spouštění bivalentního elektrokotle, který chybějící teplo dodá. Celý smysl levné výroby tepla je pak pryč. Nejhorší na tom je, že zákazník si to vědomí až při došlé faktuře za elektřinu. Pokud si to tedy vůbec uvědomí.

Tepelná čerpadla HPSU Rotex jsme si šli i „ošahat“ naživo. V show roomu jsou funkční vzorky tepelných čerpadel a je tak možno si otestovat co je libo. Podmínkou je vrátit vše do původní polohy. Chvíli trvalo vrátit pokusně nastavený jazyk portugalštinu do nějakého známějšího jazyka, a tak jsem si zas procvičil číselné kódy nastavení.

Odpoledne pak přišla řada na novinky, kterými jsou u Rotex tepelná čerpadla země-voda a kombinovaná varianta tepelného čerpadla s kondenzačním plynovým kotlem. Obě novinky jsou zajímavé po technické stránce. Protože se jednalo o již zmíněné školení pro obchodníky, rozebírali jsme na závěr prodejní argumenty.

To odkryté na zdi je vnitřní jednotka HPSU Bibloc. Foto showroom.

To odkryté na zdi je vnitřní jednotka HPSU Bibloc. Foto showroom.

Pro mě to byl příjemně strávený den. Hodně jsem se dověděl s čím bojují obchodníci na trhu. Já teď většinu času teď trávím přímo na místech instalací a tak mě mnohdy některé věci míjí (zaplať pánbůh).

V Brně dne 12.2.2014

Umístění a vzhled venkovních jednotek

Stále častěji se setkávám s požadavkem na umístění venkovní jednotky „tak aby nebyla vidět“. Ne vždy jsou požadavky majitelů reálné. To myslím z technického hlediska. Většina majitelů zapomíná hlavně na vodu (kondenzát), který z venkovní jednotky odkapává.

Na fotografiích ukazuji „zakrytí“ venkovních jednotek.

Za lamelovým roštem se skrývá zadní stěna venkovní jednotky.

Za lamelovým roštem se skrývá zadní stěna venkovní jednotky.

 

Pohled zepředu na „skrytou“ venkovní jednotku.

Pohled zepředu na „skrytou“ venkovní jednotku.

Je zapotřebí se zamyslet nad celou řadou dalších aspektů. Převážná část je technického rázu a vychází z požadavků té které jednotky. Jiné jsou pak o vzhledu, celkové koncepci domu ale i sousedských vztazích.

Krasně provedené skrytí venkovních jednotek při zachování funkčnosti.

Krasně provedené skrytí venkovních jednotek při zachování funkčnosti.

  • dostatečný prostor pro nasávání a výduch vzduchu
  • možnosti odvodu kondenzátu
  • dostatečná výška jednotky
  • ochrana před zasněžením u volně stojících jednotek
  • umístění s ohledem na hlučnost (byť nízkou)
  • přístup pro servis
  • estetický vzhled
  • sousedské vztahy

V Brně dne 2.2.2014