Pro dotace musíte mít i všechny papíry

Nově pro instalace zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie, tedy solární systémy a tepelná čerpadla, musí mít firmy potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci a to při instalacích na které čerpáte dotace. Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie.

My takové osvědčení o získání profesní kvalifikace již máme od dubna 2015 pro instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel.

Novému nařízení musíte věnovat pozornost zejména tehdy, pokud využíváte pro financování zdrojů vytápění některý z následujících dotačních programů: Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Operační program Životní prostředí OPŽP, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ale i další programy.

V případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele hrozí pokuta pro stavebníka až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *