Tepelné čerpadlo a solární systém

Lze zkombinovat tepelné čerpadlo a solární systém do jednoho funkčního systému?

Ano lze a to nejen pro ohřev teplé vody. U systému tepelného čerpadla HPSU Compact lze použít i solární systém pro vytápění.

Solární systém Rotex Solaris je zkonstruován jako beztlaký, využívá vody místo nemrznoucí kapaliny.  Ve spojení s tepelným čerpdlem lze navíc napojit regulaci tak, aby v případně kdy solár nabíjí akumulační nádobu, pozdržel start teplného čerpadla a tím dal šaci využít co nejvíce slunečního záření. Navíc u HPSU Compact lze získané teplo použít nejen pro ohřev teplé vody, ale automaticky i pro vytápění a to díky jedinečné konstrukci čerpadla a integrovaného zásobníku.

Solární panely a venkovní jednotka tepelného čerpadla

Solární panely a venkovní jednotka tepelného čerpadla

Dle našich zkušeností je pro tepelné čerpadlo HPSU Compact 308 s 8 kW venkovní jednotkou vhodné zvolit 2 kolektory s celkovou plochou 2,2m2. Pro větší HPSU Compact 508 nebo 516 jsou vhodné kolektory 3. Více kolektorů je možných, při porovnání cena/výkon vycházejí tyto počty kolektorů.

Výhody systému jsou ve vyšších solárních ziscích díky použití vody v kolektorech, lepší akumulační nádoby, komunikaci regulace solárního systému a tepelného čerpadla, potřeby užití méně materiálu pro solár, větší jednoduchosti a vyšších peněžních úspor.

HPSU Compact