Tepelné čerpadlo pro kombinaci podlahové topení, radiátory

Tentokrát jsem instaloval a spustil tepelné čerpadlo pro novostavbu rodinného domu. V tomto domě je přízemí vytápěné podlahovým topením a první patro pak radiátory.

Kotelna s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a zásobníkem teplé vody.

Kotelna s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a zásobníkem teplé vody.

Možnosti zapojení které lze použít v takovém případě jsou bud v navržení radiátorů pro nízkoteplotní spády. To znamená, že již při instalacích počítám s nízkou výstupní teplotou z tepelného čerpadla a navrhnu radiátory s dostatečnou plochou. Pro podlahové topení pak není třeba zvláštních úprav, krom vyvážení průtoků.

Druhá varianta je navrhnout radiátory pro vyšší teplotní spády. Jejich plocha pak může být menší. Podlahové topení pak v kotelně nebo v rozdělovači doplnit o regulační sadu což je oběhové čerpadlo s teplotním mixem, kde nastavíte nižší vstupní teplotu.

Já preferuji, pokud je to možné, jednoduchá řešení s jednou výstupní teplotou.

Venkovní jednotu ideálně oddělit od konstrukce domu. Třeba na betonové patky.

Venkovní jednotu ideálně oddělit od konstrukce domu. Třeba na betonové patky.

Kotlíkovné pro tepelná čerpadla a pro vás až 127.500Kč

Je vypsána nová dotace na tepelná čerpadla, solární systémy, plynové kotle a nízkoemisní kotle na biomasu a uhlí.

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva pro rodinné domy. Pokud tedy využíváte kotel na tuhá paliva jako hlavní zdroj tepla a uvažují o jeho výměně, právě teď je ta nejvhodnější doba.

Dotace je možno použít na pořízení nového zdroje tepla včetně nákladů na jeho instalaci. Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena je 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace je 127 500 Kč při max. procentu dotace 85%). Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření. Výše dotace se může také měnit kraj od kraje.

Dotace je navíc odstupňována podle typu zdroje- na nový uhelný zdroj je dotace nejnižší, na kotel pouze na biomasu a tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – až 80% -85% uznatelných nákladů dle podpory v jednotlivých krajích.

Tepelné zdroje mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři s platným osvědčením. Toto osvědčení Manergo Mont má. Navíc mám s vyřizováním dotací letité zkušenosti.

80% našich zákazníku ušetřilo 33%

Mám za sebou desítky instalací tepelných čerpadel a proto se dají hodnotit některá zajímavá čísla.

22% našich zákazníku zaměnilo tepelné čerpadlo za plynový kotel a 24% za stávající elektrokotel.

4% našich klientů ušetřilo za první rok s tepelným čerpadlem 60% za elektřinu v porovnání s předchozím rokem. Z nich 100% má systém se solárními panely.

87% instalovaných čerpadel u novostaveb byly malé jednotky do 8kW.

62% rozvodů tepla u neovostaveb děláme v podlahovém topení.

12% našich klientů bylo mladších 30ti let a 80% to byly muži.

U tabulek trávím 0,33% pracovní doby, většinou jsem na místě instalace. Tam se o čerpadlech, solárech a topení člověk dozví nejvíc.

Pro dotace musíte mít i všechny papíry

Nově pro instalace zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie, tedy solární systémy a tepelná čerpadla, musí mít firmy potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci a to při instalacích na které čerpáte dotace. Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie.

My takové osvědčení o získání profesní kvalifikace již máme od dubna 2015 pro instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel.

Novému nařízení musíte věnovat pozornost zejména tehdy, pokud využíváte pro financování zdrojů vytápění některý z následujících dotačních programů: Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Operační program Životní prostředí OPŽP, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ale i další programy.

V případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele hrozí pokuta pro stavebníka až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace.

Tepelné čerpadlo a solární systém

Lze zkombinovat tepelné čerpadlo a solární systém do jednoho funkčního systému?

Ano lze a to nejen pro ohřev teplé vody. U systému tepelného čerpadla HPSU Compact lze použít i solární systém pro vytápění.

Solární systém Rotex Solaris je zkonstruován jako beztlaký, využívá vody místo nemrznoucí kapaliny.  Ve spojení s tepelným čerpdlem lze navíc napojit regulaci tak, aby v případně kdy solár nabíjí akumulační nádobu, pozdržel start teplného čerpadla a tím dal šaci využít co nejvíce slunečního záření. Navíc u HPSU Compact lze získané teplo použít nejen pro ohřev teplé vody, ale automaticky i pro vytápění a to díky jedinečné konstrukci čerpadla a integrovaného zásobníku.

Solární panely a venkovní jednotka tepelného čerpadla

Solární panely a venkovní jednotka tepelného čerpadla

Dle našich zkušeností je pro tepelné čerpadlo HPSU Compact 308 s 8 kW venkovní jednotkou vhodné zvolit 2 kolektory s celkovou plochou 2,2m2. Pro větší HPSU Compact 508 nebo 516 jsou vhodné kolektory 3. Více kolektorů je možných, při porovnání cena/výkon vycházejí tyto počty kolektorů.

Výhody systému jsou ve vyšších solárních ziscích díky použití vody v kolektorech, lepší akumulační nádoby, komunikaci regulace solárního systému a tepelného čerpadla, potřeby užití méně materiálu pro solár, větší jednoduchosti a vyšších peněžních úspor.

HPSU Compact

 

 

3 výhody solárních systémů

Nejenže instalujeme solární systémy, ale jsem majitel jednoho z nich se 3 plochými kolektory pro ohřev teplé vody a rád se podělím o své zkušenosti.

V poslední době instalujeme jeden systém za druhým, co nám však tyto systémy přinášejí?

  • Peníze budou patrně to co všichni majitelé solárních systémů očekáváme. Vaše faktury za energie budou nižší. O kolik záleží na velikosti systému i na tom kolik teplé vody (tepla) spotřebujete. Tady platí, že ne vždy více je lépe. Lepší je mít systém ušitý přímo na míru.
  • Nezávislost na ostatních dodavatelích energií. Solární systém není sice zdroj, který vám zajistí 100% vlastní energie každý okamžik, to záleží na slunci, ale výrazně omezí vaši spotřebu ostatních energií.  V kombinaci s dalším nízkoenergetickým zdrojem, třeba tepelným čerpadlem, se pomalu přiblížíte k energetické svobodě.
  • Ekologie nebývá na předních místech při zvažování o pořízení solárního systému, ale vězte, že každý panel uspoří 2t CO2 ročně. CO2 je jeden z hlavních původců oteplování planety a v těchto dnech, kdy je venku i 39°, bych uvítal každý panel, který mě trochu zchladí.

    Solární panely pro ohřev teplé vody.

    Solární panely pro ohřev teplé vody.

 

Barva topení

Vytápění žádnou barvu nemá, ale pokud montujete tepelné čerpadlo pro dům s prodejnou barev a laků tak to dává smysl.

A opět spuštění vytápění pro vysoušení podlahovým vytápěním.

A opět spuštění vytápění pro vysoušení podlahovým vytápěním.

Další tepelné čerpadlo do rodiny HPSU Compact jsme montovali v Ivanovicích na Hanné. V prostorné novostavbě rodinného domu s velkou prodejnou barev a laků, je použito pro vytápění kombinmace podlahového topení (obytná část) a radiátorů (prodejna). Obě poloviny domu jsou řízeny samostatně. Obytná část pomocí řízené směšovací stanice hlídá teplotu vcházející do podlahového topení.

Jednotka tepelného čerpadla v provozu.

Jednotka tepelného čerpadla v provozu.

V prodejně je další termostat, který má požadavek na vyšší výstupní teplotu. V případě, že je prodejna natopena a požadavek je jen z obytné části, tepelné čerpadlo HPSU Compact sníží svůj výkon a výstupní teplotu je pouze pro podlahové topení. Tak je možné dosáhnout dalších úspor za vytápění.

Podlahové topení novostavby rodinného domu

Ve Vranově u Brna jsme instalovali podlahové vytápění Uponor pro novostavbu rodinného domu.
Podlahové vytápěcí systémy jsou zdravotně nezávadné. Díky neviditelným instalacím odpadá úklid kolem radiátorů a trubek v místnosti. Nikde se neusazuje prach, takže je tento systém vhodný pro alergiky. Podlaha vydává mírné sálavé teplo a výsledkem je stejný komfort, ale o 2° C nižší teplota v místnosti než u klasického řešení s radiátory. To je prospěšné zdraví, protože teplé nohy a chladná hlava je přesně to, co lidské tělo potřebuje.

Ve velkých místnostech je zapotřebí na ploše vytočit více smyček podlahového topení. Zde jsou 4.

Ve velkých místnostech je zapotřebí na ploše vytočit více smyček podlahového topení. Zde jsou 4.

Řízení podlahového topení je velice jednoduché a efektní. V každém pokoji a koupelně je umístěný termostat, kterým ovládáte teplotu konkrétního místa. Můžete si tak nastavit různé teploty pro různé místnosti a zbytečně tak nevytápět tam, kde nechcete. Pro podlahové topení je navíc ideálním zdrojem tepelné čerpadlo.

Podlahové topení rozdělovač

A všechno se sejde v rozdělovači.

Hitemp s beztlakým Sanicubem v Ostravě

V Ostravě jsme tentokrát montovali vysokoteplotní tepelné čerpadlo HPSU Hitemp pro stávající rodinný dům. V systému je nainstalován i externí beztlaký zásobník Sanicube vyvíjený právě pro vysokoteplotní čerpadla.

Beztlaký zásobník Sanicube od Rotex.

Beztlaký zásobník Sanicube od Rotex.

Zásobník bojleru je při uvádění do provozu jednorázově naplněn vodou. Tato voda je bez tlaku, během celého provozu se nevyměňuje a nepoužívá se ani do okruhu ústředního topení.Slouží pouze k akumulaci tepla.
Uvnitř zásobníku jsou 2-4 tepelné výměníky vyrobené z nerezové oceli. Výměníky z nerezového vlnovce mimořádně účinně přenášejí teplo z různých zdrojů tepla a nabíjejí zásobník (ohřívají vodu). Teplá voda je dále pomocí jiného vlnovce předávána do topení a TUV.

Vnitřní jednotka HPSU Hitemp v hlubokém sklepě rodinného domu.

Vnitřní jednotka HPSU Hitemp v hlubokém sklepě rodinného domu.

Bezkonkurenční konstrukce umožňuje použít zároveň pro nabíjení zásobníku: až dva zdroje tepla (tepelné čerpadlo HPSU ROTEX, plynový kotel, elektrokotel, …), elektrické topné těleso 2–6kW a solární systém. Se solárním systémem zásobník umožňuje předehřev zpátečky otopného systému.

Sanicube řez zásobníkem
Vzhledem ke svému principu je ROTEX HybridCube a Sanicube konstrukčně udělaný pro hygienu vody. Ohřátá voda zůstává v zásobníku jen po velmi krátkou dobu a ve vlněnci je jí jen 28l. Ohřev pracuje pracuje na průtokovém principu. Tím se zabraňuje tvorbě usazenin (vápenné usazeniny, kal nebo koroze) ve vodě. Díky tomu zásobníky ROTEX nevyžadují vůbec žádnou údržbu a nevytváří prostředí pro množení bakterií. ROTEX vyrábí teplovodní zásobníky na tomto principu pro dosažení optimální hygieny vody již 25 let. Vynikající výhody pro hygienu vody u tohoto typu zásobníku byly potvrzeny intenzivním výzkumem, který provedl hygienický institut university v německém Tübingenu.

Venkovní část tepelného čerpadla vzduch voda HPSU Hitemp

Venkovní část tepelného čerpadla vzduch voda HPSU Hitemp

Tepelná čerpadla pro panelový dům ve Zlíně

Po dlouhé době, naplněné ovšem řadou zdařilých instalací, přidávám další z nich. Tato je svým rozsahem větší než obvykle.
Pro dva vchody panelového domu ve Zlíně o 8 patrech a 48 bytových jednotkách jsme instalovali 8 tepelných čerpadel HPSU Hitemp pro vytápění a ohřev vody.

Venkovní jednotky tepelného čerpadla HPSU Hitemp při západu slunce.

Venkovní jednotky tepelného čerpadla HPSU Hitemp při západu slunce.

Venkovní jednotky jsou umístěny na střeše domu s převýšením jednotek 27 metrů. Vnitřní jednotky jsou umístěny v nových technických místnostech vytvořených z nepoužívaných sklepních místností.

Polovina z venkovních jednotek tepelných jednotek HPSU Hitemp.

Polovina z venkovních jednotek tepelných jednotek HPSU Hitemp.

Zajímavostí je i použití beztlakých zásobníků s hygienickým průtokovým ohřevem teplé vody. V každém zásobníku je „pouze“ 28l teplé vody, ovšem okolní objem nahřáté vody ohřeje průtokem až 380l vody. Výhodou tohoto systému je perfektní čistota používané teplé vody.
Věřím, že tato další instalace nejen zvýší úspory za vytápění, ale zlepší i čistotu okolí domu.

Zasobníky teplé vody Hybridcube

Zasobníky teplé vody Hybridcube